Dbamy o ład korporacyjny
bezpieczeństwo informacji zarządzanie ryzykiem

Nasza oferta

Nasza praca to specjalizowane usługi związane z bezpieczeństwem informacji. Nasi specjaliści posiadają najlepsze kwalifikacje techniczne i organizacyjne, wiele lat doświadczenia zawodowego oraz wymagane certyfikaty i poświadczenia.

Audyty, wdrożenia, testy

Wykonujemy audyty i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz testy i implementacje rozwiązań technicznych. Wykonujemy zaawansowane testy penetracyjne sieci, określamy kierunki poprawy i priorytety dalszych działań. Specjalizujemy się w Ochronie Informacji Niejawnych

Ład korporacyjny

Dbamy o ład korporacyjny naszych klientów urzeczywistniając lub doskonaląc:

  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w oparciu normy ISO 27001 i ISO 27002
  • zarządzanie ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000
  • zarządzanie infrastrukturą ICT w oparciu o 20000-1 ochronę danych osobowych

Szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa

Doradzamy i pomagamy wybrać optymalne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wspomagające cyberbezpieczeństwo. Uczymy jak zarządzać ryzykiem w świecie informacji. Szkolimy audytorów wewnętrznych oraz zespoły specjalistów oraz prowadzimy szkolenia certyfikowane.

Wyprzedź
incydent z Be-in

Pamiętaj nadzieja, że wszystko jest i będzie dobrze nie jest strategią zarządzania. Wyprzedź incydent - zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową.
Skontaktuj się z nami!