Wdrożenia i doradztwo

Be-in: źródło
pewnych informacji

Nasza praca to specjalizowane usługi związane z bezpieczeństwem informacji. Nasi specjaliści posiadają najlepsze kwalifikacje techniczne i organizacyjne, wiele lat doświadczenia zawodowego oraz wymagane certyfikaty i poświadczenia.

Wdrożenia i audyty ISO 27001

Norma określa wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, służy między innymi audytorom do weryfikacji kompletności i poprawności wdrożenia. Proces wdrożenia wspierany jest zaleceniami pozostałych norm rodziny 27000 oraz normą 31000 w zakresie oceny ryzyka. Z normą tą naturalnie łączą się dwie inne dbające o ciągłość działania organizacji ISO 22301 oraz zarządzanie usługami 20000-1.

Wdrożenia RODO

Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. To jest jedyna właściwa perspektywa dla profesjonalnie prowadzonych wdrożeń RODO i musi mieć swoje odzwierciedlenie w ocenie skutków i ocenie ryzyka.

Doradztwo NIS, KRI

Krajowe Ramy Interoperacyjności narzucają podmiotom realizujący zadania publiczne konkretne obowiązki. Podobnie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która dotyczy nie tylko operatorów usług kluczowych, ale również, a raczej przede wszystkim, dostawców usług cyfrowych. Choć definicja dostawcy usługi cyfrowej jest czytelna, to wiele firm nie zdaje sobie z tego sprawy, że ich bezpośrednio dotyczy.

Audyty

Poza audytami wewnętrznymi związanymi z normami ISO i RODO oferujemy kompleksowe analizy bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa w organizacji. Identyfikujemy kluczowe usługi w perspektywie, których przygotowujemy aktualny obraz zagrożeń. Prezentujemy elementy ekonomii bezpieczeństwa oraz przygotowujemy optymalne strategie ochrony obejmujące uwzględniające wymogi prawne oraz niezbędne działania proceduralne oraz techniczne.

Wyprzedź
incydent z Be-in

Pamiętaj nadzieja, że wszystko jest i będzie dobrze nie jest strategią zarządzania. Wyprzedź incydent - zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową.
Skontaktuj się z nami!