Usługi specjalistyczne

Specjaliści do zadań
specjalnych

Nasza praca to specjalizowane usługi związane z bezpieczeństwem informacji. Nasi specjaliści posiadają najlepsze kwalifikacje techniczne i organizacyjne, wiele lat doświadczenia zawodowego oraz wymagane certyfikaty i poświadczenia.

Security Operations Center

Oferujemy specjalistyczne usługi Security Operations Centre zabezpieczenia wydarzeń. Realizowane są jako kompleksowy projekt obejmujący m.in.: zarządzanie ryzykiem, monitorowanie sieci, analizę zdarzeń bezpieczeństwa, audyty i ocenę bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń oraz bezpieczeństwa architektury sieci, testy penetracyjne, utwardzanie konfiguracji, po formalizowanie zarządzania przed wszystkim incydentem.

Pentests

Zespół audytorski przeprowadza zewnętrzne testy penetracyjne wskazanych przez Zamawiającego klas adresowych, odpowiadających części infrastruktury. Testy wykonujemy w trybie z zerową początkową wiedzą o systemach, na podstawie listy adresów IP oznaczających aktywne hosty podlegające badaniu. Testy o charakterze inwazyjnym wykonywane są tak, by zminimalizować prawdopodobieństwo utrudnienia korzystania z usług. Scenariusz pentestów może by przygotowany w celu odszukania konkretnych słabości.

Testy usług ICT

Wykonujemy audyty i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz testy i implementacje rozwiązań technicznych. Wykonujemy zaawansowane testy penetracyjne sieci, określamy kierunki poprawy i priorytety dalszych działań. Specjalizujemy się w Ochronie Informacji Niejawnych

Security by design

Wspomagamy prace projektowe usług zwłaszcza w sieciach nowej generacji starając się urzeczywistnić wymogi prawne wielu regulacji „security by design, security by default”. Obejmuje to zarówno architekturę samej usługi jak i architekturę sieci, metod dostępu, procedury kontrolne, mierniki skuteczności zabezpieczeń. Często wiąże się to z realizacją projektów Proof o Concept.

Wyprzedź
incydent z Be-in

Pamiętaj nadzieja, że wszystko jest i będzie dobrze nie jest strategią zarządzania. Wyprzedź incydent - zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową.
Skontaktuj się z nami!